Kancelaria Notarialna

Magdalena Tandek-Cieśluk

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Magdalena Tandek-Cieśluk

Opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 roku, poz. 237). Taksa notarialna jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23 % [zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z 2011 roku z późn. zm.)].


Zgodnie z treścią art. 7 ustawy Prawo o notariacie, Notariusz ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn), a także opłaty sądowe na podstawie następujących aktów prawnych:

 

  1. ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 poz. 649 z 2010 roku z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. nr 93 poz. 768 z 2009 roku z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. nr 90, poz. 594 z 2010 roku z późn. zm.).


Należne podatki i opłaty związane z dokonywanymi w Kancelarii czynnościami uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Istnieje również możliwość ich wpłaty przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości, na rachunek bankowy notariusza. Notariusz obowiązany jest uzależnić dokonanie danej czynności od pobrania należnych opłat.

orzel

Magdalena Tandek-Cieśluk
N O T A R I U S Z
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 1H (I piętro)
tel./fax 58 351 22 48 lub tel. kom. 795 259 209
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer rachunku bankowego:
39 8324 0001 0001 5176 2000 0010

 

Kancelaria czynna jest:

w poniedziałki - od 930 do 1730
od wtorku do piątku - od 830 do 1530
sobota i inne godziny - do uzgodnienia

likebox