Kancelaria Notarialna

Magdalena Tandek-Cieśluk

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Magdalena Tandek-Cieśluk

Zakres czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie  (tekst jednolity z dnia 04 lutego 2014 roku, poz. 164), Notariusz dokonuje takich czynności, jak:

  • akt notarialny (m. in. testament, pełnomocnictwo, umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, przedwstępne, zrzeczenie się dziedziczenia, umowę majątkowa małżeńska),
  • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych),
  • poświadczenia: - własnoręczności podpisu - zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem - daty okazania dokumentu - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • doręczenie oświadczeń,
  • spisuje protokoły (m. in. walnego zgromadzenia akcjonariuszy, spółdzielni, zgromadzenia wspólników, z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, jak również protokoły stwierdzające przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej),
  • protesty weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

orzel

Magdalena Tandek-Cieśluk
N O T A R I U S Z
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 1H (I piętro)
tel./fax 58 351 22 48 lub tel. kom. 795 259 209
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer rachunku bankowego:
39 8324 0001 0001 5176 2000 0010

 

Kancelaria czynna jest:

w poniedziałki - od 930 do 1730
od wtorku do piątku - od 830 do 1530
sobota i inne godziny - do uzgodnienia

likebox